Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho năm học 2015 - 2016 như sau

  • Kỹ năng và lớp học thế kỷ 21

    Học theo nhóm thúc đẩy phạm vi học tập và phát triển tư duy phản biện. Các hoạt động học tập cộng tác bao gồm kỹ năng viết cộng tác, dự án nhóm, cùng giải quyết vấn đề, tranh luận và nhiều hoạt động tương tự.

  • “Những gì trường học không dạy”

    Chủ tịch Microsoft, CEO Facebook, nhà sáng lập Square Jack Dorsey và cả ca sĩ Will.i.am cùng xuất hiện trong video mang tên "Những gì trường học không dạy" (What most schools don't teach).

  • Giáo dục Singapore: “Dạy ít để học được nhiều”

    Giáo dục đang là một thế mạnh thực sự của Singapore, do không chỉ tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng mọi nhu cầu của đất nước mà còn là nguồn thu ngoại tệ và là sức mạnh mềm của đất nước này.

GAIA ON TIVI