Dạy kỹ năng sống nói chung và kỹ năng thế kỷ 21 cho học sinh đang là một yêu cầu cấp bách, đòi hỏi nền giáo dục nước nhà có những thay đổi cần thiết trong nội dung và phương pháp truyền thụ kiến thức. Thay đổi để có những lứa học sinh ra trường vững vàng về kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo…, đáp ứng tốt nhất sự phát triển bền vững và mạnh mẽ của đất nước trong tương lai.

  • KỸ NĂNG THẾ KỈ 21

    Năm 2002, Tổ chức Đối Tác Cho Giáo Dục Thế Kỷ 21 (Partnership for 21st century learning) đã được thành lập, với các thành viên sáng lập là các tập đoàn hàng đầu như Apple Computer, Cisco System, Microsoft, AOL Time Warner… và là đối tác của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ trong việc xác định những kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21 và khung khổ, mô hình để giảng dạy trong nhà trường.

  • XU HƯỚNG HỌC TẬP THẾ KỶ 21

    Thế giới hôm nay đang chứng kiến những đổi thay có tính chất khuynh đảo trong mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội nhờ những thành tựu của công nghệ thông tin (CNTT). CNTT đã góp phần quan trọng cho việc tạo ra những nhân tố năng động mới, cho quá trình hình thành nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin.

  • Đà Nẵng: Học sinh có thể đọc 600 đầu sách E-book của thư viện điện tử

    Đà Nẵng: Học sinh có thể đọc 600 đầu sách E-book của thư viện điện tử

GAIA ON TIVI